Ana sayfa Türkiye Kuzey Marmara Otoyolu trafiğinde sorumluluk jandarmada

Kuzey Marmara Otoyolu trafiğinde sorumluluk jandarmada

91
0

Kuzey Marmara Otoyolu trafiğinde sorumluluk jandarmada

İçişleri Bakanlığının Trafik Görevlerinin Yürütülmesi Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Söz konusu yönetmelikle Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi ile İçişleri Bakanlığına verilen görevlerin yürütülmesi amacıyla, bakanlığın yetki ve sorumlulukları, trafik kuruluşlarının çalışma şekil ve şartları, görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, görev ve yetkisi, trafik kuruluşlarının sorumluluk alanlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile trafik kuruluşları dışındaki genel kolluk birimleri ve bu birimlerde görevli personelin trafik hizmetlerine ilişkin görev esasları hükme bağlandı.

Trafik kuruluşlarının sorumluluk alanlarının da belirlendiği yönetmeliğe göre, Kuzey Marmara Otoyolu Jandarma Genel Komutanlığı trafik kuruluşlarının görev ve yetki alanı olarak belirlendi.

Yönetmelikte bunun dışındaki otoyollar, Emniyet Genel Müdürlüğü trafik kuruluşlarının görev ve yetki alanında bırakıldı.

Devlet yolları ve il yollarından sorumlu trafik kuruluşları, bakan onayıyla yürürlüğe giren protokol ile belirlenecek. Otoyol ile devlet ve il yolları kapsamı dışında kalan yollarda il ve ilçelerdeki jandarma ve polis genel sorumluluk alanları esas alınacak.

Devlet ve il yollarında sorumluluk alanlarının belirlenmesi

Trafik kuruluşlarının devlet yolları ve il yolları için sorumluluk alanları belirlenirken il valisi veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında, il emniyet müdürü ve il jandarma komutanından oluşturulan komisyon tarafından protokole bağlanacak ve karar verilmek üzere İçişleri Bakanlığına gönderilecek.

Bu yollardaki sorumluluk alanları, Emniyet Genel Müdürlüğünün ve Jandarma Genel Komutanlığının görüşü alınmak suretiyle bakan onayıyla belirlenecek. Sorumluluk alanlarının sınırları karara eklenen bir harita veya kroki üzerinde gösterilecek.

Yeni işletime açılacak devlet yolları ve il yollarının trafik açısından sorumlu trafik kolluğunun tespitinde, ilgili birimlerin personel, araç-gereç imkanları ile mahalli koşullar, kara yoluyla bağlantılı yollarda görevin devamlılığı ve koordinasyonu dikkate alınacak.

Birden fazla ilin mülki sınırlarındaki kara yolu yapıları

Birden fazla ilin mülki sınırları içinde kalan fiziki ve teknik yapısı itibarıyla il sınırında dönüş veya kavşak tesis edilememesi gibi nedenlerle kara yolu, köprü, tünel ve sanat yapılarının trafik yönünden sorumluluğu bir ilin trafik kolluğuna bırakılabilecek.

Bu durum, kara yolu, köprü, tünel ve sanat yapılarının içinde kaldığı il valileri ya da görevlendireceği vali yardımcıları başkanlığında, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarından oluşturulacak bir komisyon tarafından protokolle tespit edilecek.

Trafik kolluğunun görev ve yetkileri

Emniyet ve asayiş bakımından zorunlu görülen haller dışında, trafik kolluğuna genel kolluk görevi verilemeyecek, araç, gereç ve özel teçhizatı trafik hizmetleri dışında kullanılamayacak.

Trafik kolluğu, görevde olduğu zamanlarda; sorumluluk alanı içinde veya görev gereği sorumluluk alanı dışında bulunduğu esnada trafik idari para cezası karar tutanağı veya trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeye ve gerektiğinde el koymaya, görevde olmadığı zamanlarda da trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeye yetkili olacak.

Kendi sorumluluk alanı içinde genel kolluk tarafından el konulan adli suçlarda kullanılan araçların ve sürücülerinin trafik açısından denetim ve kontrolü de trafik kuruluşlarının sorumluluk alanlarına bakılmaksızın ilgili genel kolluğun trafik kuruluşları tarafından yapılarak haklarında gerekli işlemler uygulanabilecek.

Genel kolluk ise sorumluluk bölgesinde trafik düzeni ve güvenliği açısından görünür şekilde karşılaştıkları olaylara ve ihlallere müdahaleye yetkili olacak.

Bu kapsamda genel kolluk trafik düzensizliğine neden olanları uyaracak, trafik kural ihlali yapan araç plakalarını trafik kolluğuna bildirecek, gerekli hallerde duruma müdahale edilmesini isteyebilecek. Müdahalenin mümkün olamayacağının anlaşılması halinde trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenleyerek trafik kolluğuna iletecek.

Trafik kolluğunun bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde, zorunlu durumlarda veya müdahalenin gecikmesinde sakınca olacak hallerde genel kolluk, trafiği düzenlemeye ve gerekli tedbirleri almaya yetkili olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.