Ana sayfa Türkiye Tapuda personel atama ve yer değiştirme esasları yeniden düzenlendi

Tapuda personel atama ve yer değiştirme esasları yeniden düzenlendi

85
0

Tapuda personel atama ve yer değiştirme esasları yeniden düzenlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, mazerete bağlı atamalara ilişkin maddede yapılan düzenlemeyle, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda tercihleri doğrultusunda ya da kura ile atanan personel, atandığı birimde iki yıl görev yapmadan isteğe veya mazerete bağlı atama talebinde bulunamayacak.

Aile birliği mazeretine bağlı atama talepleri, her yıl ocak, nisan ve ağustos aylarının 15’ine kadar Genel Müdürlük otomasyon sistemi üzerinden alınacak. Durumu uygun olanların atamaları takip eden ayın 15’ine kadar yapılacak.

Hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma yükümlülüğü ve fiili hizmet süresi birinci bölgede 6 yıl olarak düzenlendi.

Yeni düzenleme kapsamında Genel Müdürlük taşra teşkilatında bölge müdür yardımcısı, şube müdürü, tapu müdürü ve kadastro müdürü unvanında görev yapan personel ile tapu sicil müdür yardımcısı ve kadastro müdür yardımcısı unvanında görev yapan personel, aynı hizmet alanında ve aynı unvanda toplam 6 yıl görev yapabilecek.

Hizmet süresini tamamlayanların talepleri doğrultusunda, talepte bulunmayanların ise resen hizmet alanı değiştirilebilecek.

Bölge Müdürlükleri ve Kadastro Müdürlüklerinde mühendis ve kontrol mühendisi unvanlarında görev yapan personel de aynı hizmet biriminde toplam 10 yıl görev yapabilecek. Bu süreyi tamamlayanların talepleri doğrultusunda, talepte bulunmayanların resen hizmet birimi değiştirilebilecek.

Genel Müdürlük taşra teşkilatında görev yapan diğer personel, büyükşehirlerin il merkezleri ile aynı hizmet bölgesinde yer alan birimlerinde 10 yıl, büyükşehirlerin diğer ilçeleri ile büyükşehirler dışındaki il ve ilçelerde yer alan hizmet birimlerinde 15 yıl görev yapabilecek. Hizmet süresini tamamlayanların talepleri doğrultusunda, talepte bulunmayanların resen hizmet birimi değiştirilebilecek.

Yer Değiştirme Kurulunun kararı ve Genel Müdür onayı ile bu süre uzatılabilecek veya personel temininde güçlük çekilen birimlerde görev yapan personel kapsam dışı bırakılabilecek.

Hizmet birimi, hizmet alanı veya hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini doldurmaları nedeni ile yer değiştirmesi gerekli bulunanlardan, emekli aylığı bağlanma şartlarını kazanmış olanlar ile bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına dair en geç son başvuru tarihine kadar talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde bir sonraki atama dönemini geçmemek kaydıyla emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet biriminde kalabilecek.

İlgilinin emeklilik talebinden vazgeçmesi veya dilekçede belirtilen tarihte emekliye ayrılmaması halinde Genel Müdürlükçe uygun görülen bir birime resen ataması yapılabilecek.

Hizmet birimi değiştirilen mühendis ve kontrol mühendisi unvanlı personel ile hizmet birimi değiştirilen personeller atandığı hizmet birimlerinde on yıl görev yapması halinde eski hizmet birimine aynı unvanla tekrar atanabilecek.

Genel Müdürlükçe belirlenen norm kadroya göre birimlerdeki norm kadro fazlası personelin, öncelikle talepleri doğrultusunda, aksi takdirde birim hizmeti en fazla olan personelden başlamak üzere ihtiyaç duyulan birimlere atamaları yapılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.